Écoles doctorales

A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő doktori iskolák közül az alábbiak működésébe kapcsolódik be

Irodalmi doktori tanulmányok a Francia Tanszéken

A 2001-ben akkreditált Francia Irodalomtudományi Doktori iskola 2003 óta a Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program Francia irodalomtudományi alprogramjaként működik. A Francia irodalomtudományi alprogram oktatói rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, tagjai több külföldi tudományos társaságnak. Irodalomtörténeti, irodalomelméleti, műfajelméleti, narratológiai és poétikai területeken végeznek egyéni és kollektív kutatómunkát.
A Francia Tanszék aktív külföldi kapcsolatai lehetővé teszik a PhD hallgatók nemzetközi fórumokon való megjelenését, konferencia-részvétel, publikálási lehetőségek, ill. ösztöndíjak formájában.

A Francia irodalomtudományi alprogram oktatói elsősorban az alábbi diszciplináris területeken vállalnak témavezetést, ill. hirdetnek meg kurzusokat.

A francia regény a XIX. században (George Sand, Émile Zola)
A francia regény a XX. században (Marguerite Duras)

Színházelmélet, a francia színház története
A francia drámairodalom a XVII. században
A francia drámairodalom a XX. században (Ionesco)

Középkori francia és provanszál költészet
A stílus fogalma az újabb irodalomtudományi kutatásokban

Bevezetés a francia verstanba
XIX. és XX. századi francia költészet
Új költői műfajok (prózavers, szabadvers)

Nyelvészeti doktori tanulmányok a Francia Tanszéken

A Francia Tanszéken rendszeres és szervezett nyelvészeti doktori (Ph. D.) képzés folyik, a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája (DENYDI) keretében. Az Iskola korábban működő francia nyelvészeti alprogramja 2018-ban romanisztikai alprogrammá szélesedett, tehát értekezések készülhetnek bármelyik újlatin nyelv leíró vagy történeti kérdésköreiről és újlatin összehasonlító nyelvészetből is. A feldolgozható témák választéka igen széles és tovább bővíthető. Az alprogram eddigi profiljában a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, valamint a modern vagy középkori elbeszélő szövegekre irányuló nyelvi elemzés kaptak kitüntetett helyet, de sikeres dolgozatok születtek a retorikatörténet és a nyelvjáráskutatás területén is. A képzésre az ország bármelyik egyeteméről jelentkezhetnek mesterszakos diplomával rendelkező jelöltek.

 

Updated: 2018.06.01.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.