Histoire du Département

A francia szakos képzés debreceni története

Az 1912-ben alapított és első tanévét 1914 szeptemberében megnyitó debreceni egyetemen az első francia szakos okleveleket az 1918/19-es tanévben adták ki. Francia irodalomból és nyelvészetből ekkor még a germanista Huss Richárd tartott előadásokat. Tőle az oktatást 1920-ban Hankiss János (1893-1959) vette át, aki 1916 őszén mint kihelyezett középiskolai tanár került Debrecenbe, s kezdetben lektorként francia és német nyelvet tanított. A budapesti Eötvös Collegiumban végzett francia-német szakon, 1915-ben francia irodalomból doktorált, a professzori kinevezéshez szükséges magántanári címet pedig 1919-ben egyetemünkön szerezte meg. 1923-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, az ő nevéhez fűződik az önálló francia tanszék megalapítása. Az 1930-as években már nemzetközileg is számon tartott irodalomtudományi munkássága, illetve tudományszervezői tevékenysége révén a szakterület egyik meghatározó egyénisége lett, többek között ő alapította és szerkesztette a Helicon c. nemzetközi irodalomtörténeti folyóiratot (1938-1943). 1949 decemberében, összefüggésben a vidéki egyetemeken a "nyugati nyelvek" oktatásának ideológiai-politikai megfontolásokból elhatározott megszüntetésével, nyugdíjazták. Az utolsó végzős évfolyam 1950 tavaszán vizsgázott, a többi hallgatót vagy átirányították Budapestre, vagy átmehetett orosz szakosnak. Ez az állapot hét évig tartott. A francia szakos képzés az egyetemi hallgatóság 1956-os követelései nyomán indult újra a bölcsészkaron 1957 februárjában - felmenő rendszerben. A Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke elnevezéssel újjáalakított tanszék vezetését 1970 őszéig a budapesti egyetem docenseként áthelyezett, az újlatin összehasonlító nyelvészet terén ugyancsak nemzetközi hírnévnek örvendő Herman József professzor (1924) látta el, aki 1962-ben megalapította a tanszék évente megjelenő tudományos kiadványát, mely jelenleg Studia Romanica de Debrecen címmel jelenik meg (lásd ott). 1957 szeptemberében az oktatói kar négy főből állt a külső előadóként akkor még foglalkoztatott Hankiss Jánossal együtt. Ez a létszám a teljes álláson lévőket tekintve a hatvanas évek közepén a mindenkori francia lektorral hét főre emelkedett. Miután a francián kívül, az eredeti tervek és helyi kezdeményezések ellenére, más újlatin nyelvből szakképzés indításához Debrecen nem kapott lehetőséget, 1982-ben a tanszék felvette jelenlegi nevét, kiküszöbölve ezzel a korábbi elnevezésből származó félreértéseket. 1970-1991 között a tanszéket docensi minőségben az irodalomtörténész Gorilovics Tivadar (1933) vezette, aki a clermont-ferrand-i egyetem (Franciaország) díszdoktora is volt. 1991 őszétől helyébe az elsősorban (történeti) nyelvészeti kutatásokat folytató Kiss Sándor (1941) lépett. 2005-től Csűry István, 2014 márciusától - 2017. július 17-ig Tegyey Gabriella, 2017. július 21-től Nagy Andrea vezeti a tanszéket.

Az újonnan felvett hallgatóink vagy a romanisztika alapképzési (BA) szak francia szakirányán, vagy osztatlan tanári mesterszakon (Francia nyelv és kultúra tanára) szerezhetnek diplomát. A BA diplomával rendelkezők az egyetemünk Fordító és Tolmács Mesterszakos képzésén folytathatják egyetemi tanulmányaikat. Emellett az egyetemi vagy MA-diplomával rendelkezők francia doktori képzésre is jelentkezhetnek egyetemünk Nyelvtudományi, illetve Irodalomtudományi Doktori Iskolájának megfelelő alprogramjába.

Updated: 2018.06.01.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.