Manuel numérique de perfectionnement du français

 

CSŰRY, CSŰRY, BORS, MARÁDI : Le français au bout des doigts

Edit BORS — Andrea CSŰRY — István CSŰRY — Krisztina MARÁDI
Le français au bout des doigts

manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française

Francia nyelvfejlesztés: elektronikus nyelv- és írásgyakorlati munkatankönyv
sous la direction d’István CSŰRY

 

(Az új BA struktúrához igazodó bolognai típusú romanisztika alapszak oktatását segítő tananyag)

 

Debrecen — Budapest — Piliscsaba, 2006

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése / HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0

Kiadta a Bölcsész Konzorcium

 

 

A Konzorcium tagjai

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Berzsenyi Dániel Főiskola
 • Eszterházy Károly Főiskola
 • Károly Gáspár Református Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Nyíregyházi Főiskola
 • Veszprémi Egyetem
 • Kodolányi János Főiskola
 • Szent István Egyetem

A mű szerzői: Bors Edit, Csűry Andrea, Csűry István, Marádi Krisztina
Szerkesztette: Csűry István
Lektor: Horváth Krisztina
A mű megjelenése az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg:

A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0
ISBN 963 9704 90 3
© Bölcsész Konzorcium. Minden jog fenntartva!

Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda
H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.
tel.: +36 1 485 52 00 / 5772 –

Belépés/Enter

Updated: 2018.06.01.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.