Directions

A tanszéken egyaránt folynak irodalmi és nyelvészeti kutatások. Az irodalomtudomány területén a leggazdagabb hagyományt a XIX.-XX. századi, valamint a középkori regényirodalom tanulmányozása képezi; jelenleg kiemelt terület e téren a modern francia költészet formavilága, továbbá Marguerite Duras munkássága. Különböző műfajokhoz tartozó szövegek szerkezeti vizsgálata folyik a francia irodalom legrégibb korszakát illetően (legenda, eposz, trubadúrlíra, regény). A nyelvészeti kutatásoknak mintegy közös nevezője a szövegnyelvészeti – és az ezzel szükségképpen együtt járó pragmatikai – megközelítés. E téren a kutatók érdeklődése főként a koherencia feltételeire, a névmások szövegbeli viselkedésére, valamint az ellentétes és megengedő viszonyok logikai aspektusaira irányul. Kapcsolódnak a szövegnyelvészeti tanulmányokhoz elbeszéléselméleti vizsgálatok is, a nyelvtudományi ihletésű francia narratológia hagyományát folytatva. Jelentősek a fordítás elméletére és gyakorlatára, valamint a számítógéppel támogatott didaktikára vonatkozó kutatások, amelyek újabban a spanyol nyelvre is kiterjednek. Hosszú idő óta tanulmányozott kérdés a tanszéken az újlatin nyelvek kialakulása, a kései latin nyelv problematikájával együtt. Mind az irodalomtudományi, mind a nyelvtudományi munkálatok publikációs fóruma a tanszék sok évtizedes múltra visszatekintő, külföldön is ismert francia nyelvű sorozata, a Studia Romanica.

Updated: 2018.06.01.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.