Fordító és Tolmács Mesterszak

Felvételi tájékoztató

 • Részletes információk itt találhatók.

A képzési formák

 • nappali képzés – államilag finanszírozott
 • nappali képzés – önköltséges
 • Levelező képzés nem indul.

A képzési idő

 • 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges
 • a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: 1200 kontaktóra
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét/100 óra (Gyakorlat kulturális közintézményeknél, önkormányzatoknál, külföldi és belföldi cégeknél, fordítóirodáknál, fordítói workshopokon)

A szakra a jelentkezés elektronikusan zajlik. A részleteket lásd a https://www.felvi.hu honlapon vagy a https://btk.unideb.hu „Felvételi” menüpontja alatt. Ugyanezeken a honlapokon lehet tájékozódni a megszerezhető többletpontokról is.

A választható nyelvek

(Az A nyelv kötelező, mellé egy B és egy attól különböző C nyelv)

 • A nyelv (anyanyelv): magyar
 • B nyelv (első idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland
 • C nyelv (második idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland

Megjegyzés: Az egyes nyelvpárok indítása a jelentkezők függvényében változhat.

Súlypontok

 • gazdasági-üzleti nyelvi szakfordítás
 • társadalomtudományi szakfordítás
 • műfordítás alapkérdései

Felvételi követelmények

Végzettségi követelmények

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

Anyanyelvi és idegen nyelvi követelmények

Az első idegen nyelvből (B nyelv) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből (C nyelv) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte. A nyelvvizsgák kiválthatók a bemeneti feltételként szabott nyelvi szintet (első idegen nyelvből minimum C1, a második idegen nyelvből minimum B2) igazoló dokumentumokkal, pl. nyelvszakos oklevéllel. A képzés elvégzéséhez anyanyelvi szinten kell tudni magyarul.

A nyelvvizsga bizonyítványok vagy az azokkal egyenértékű oklevelek megléte és a felvételi eljárásban dokumentumként való beküldése a szakra való felvétel feltétele.

A felvételi eljárással kapcsolatos információk

A képzés vezetői

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 19. 09:12