Tudományos diákköri tevékenység

Az utóbbi években az országos döntőkön bemutatott TDK-dolgozatok

A hallgató neve A dolgozat témája Témavezető OTDK (helyszín, év)
Csernoch Júlia A műkorcsolya forgáselemeit leíró szabályok háromnyelvű komparatív vizsgálata Nagy Andrea 2011. Eger, Fordítástudomány és kontrasztív nyelvészet
Kozma Zsuzsa A dualizmus-kori Magyarország egy luxemburgi bárónő leveleinek tükrében Lőrinszky Ildikó 2011. Eger, Művészettörténet szekció
Lukovics Alexandra Les expressions circonstancielles dans les Lettres Portugaises de Guilleragues Skutta Franciska 2011. Eger, Nyelvtudomány-Romanisztika szekció, II. helyezés
Pálfalvi Bettina A szövegtagolás Abbé Prévost Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut című regényében Kiss Sándor 2011. Eger, Francia/frankofón irodalom szekció
Bujdosó Ágnes A szabadság lehetőségei és korlátai a 18. századi francia utópiákban Lőrinszky Ildikó 2009. Szeged, Történettudomány szekció
Czipott Eszter Michel Houellebecq regényeinek nőalakjai Kálai Sándor 2009. Szeged, Francia irodalom szekció
Kunkli Szilvia La Quêtede l’Identité dans Le Périple de Baldassare d’Amin Maalouf Lőrinszky Ildikó 2009. Szeged, Francia irodalom szekció
Liktor Eszter Testre vetett tekintet - Madame de Sévigné a női testről és az azzal kapcsolatos vizualitásról Lukovszki Judit 2009. Szeged, Francia irodalom szekció, III. helyezés
Lukács Éva Les figures poétiques dans l'argot à la lumiére des dictionnaires Marosvári Mária 2009. Szeged, Romanisztika, nyelvészet szekció
Poncsák Réka L’unité dans la diversité: Les Filles du Feu de Gérard de Nerval Lőrinszky Ildikó 2009. Szeged, Francia irodalom szekció
Szoboszlay Judit Le motif de la tête coupée dans la littérature française du 19e siècle Lőrinszky Ildikó 2009. Szeged, Történettudomány szekció
Bánki Ágnes Egyén és társadalom – a társadalmi integráció és reintegráció lehetőségei (Marie de France: Lais) Kiss Sándor 2007. Székesfehérvár, Romanisztika szekció, III. helyezés
Bánki Ágnes Csoportképek Agnès Jaoui Ízlés dolga c. filmjében Kálai Sándor 2007. Pécs, Filmtudomány szekció
Freytag Orsolya Egy szerző születése – A narrátori szólam fikcióalakító szerepe a Partonopeu de Bloiscímű ófrancia regényben Kiss Sándor 2005. Budapest, Francia irodalom szekció, II. helyezés
Gulyás Judit Két igeidő irodalmi kibontakozása Csűry István 2005. Budapest, Francia nyelvészet szekció
Miklós Eszter Vissza-tér-idő (a visszatérés motívumának vizsgálata Koltés Visszatérés a sivatagbacímű művében) Lukovszki Judit 2005. Budapest, Francia irodalom szekció, III. helyezés
András Zsuzsanna „A lovag és a klerikus vitájának” ironikus aspektusai Halász Katalin 2001. Szeged, Komparatisztika szekció, II. helyezés
Hamcherif Ramóna A másvalaki problematikája Simone de Beauvoir A vendéglány című regényében Szabó Anna 2001. Szeged, Francia nyelv és irodalom szekció, különdíj

Letölthető dokumentum

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 18. 15:30