Master en Traduction

Részletes információk itt találhatók.

Felvételi tájékoztató

A képzési formák

 • nappali képzés – államilag finanszírozott
 • nappali képzés – önköltséges
 • Levelező képzés nem indul.

A képzési idő

 • 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges
 • a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: 1200 kontaktóra
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét/100 óra (Gyakorlat kulturális közintézményeknél, önkormányzatoknál, külföldi és belföldi cégeknél, fordítóirodáknál, fordítói workshopokon)

A képzésre jelentkezni 2015 februárjában, elektronikus felvételi eljárás keretében lehet.

A választható nyelvek (Az A nyelv kötelező, mellé egy B és egy attól különböző C nyelv)

 • A nyelv (anyanyelv): magyar
 • B nyelv (első idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland
 • C nyelv (második idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland

Megjegyzés: Az egyes nyelvpárok indítása a jelentkezők függvényében változhat.

Súlypontok

 • gazdasági-üzleti nyelvi szakfordítás
 • társadalomtudományi szakfordítás
 • műfordítás alapkérdései

Felvételi követelmények

Végzettségi követelmények

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

Anyanyelvi és idegen nyelvi követelmények

Az első idegen nyelvből (B nyelv) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből (C nyelv) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte. A nyelvvizsgák kiválthatók a bemeneti feltételként szabott nyelvi szintet (első idegen nyelvből minimum C1, a második idegen nyelvből minimum B2) igazoló dokumentumokkal, pl. nyelvszakos oklevéllel. A képzés elvégzéséhez anyanyelvi szinten kell tudni magyarul.

A nyelvvizsga bizonyítványok vagy az azokkal egyenértékű oklevelek megléte és a felvételi eljárásban dokumentumként való beküldése a szakra való felvétel feltétele.

A felvételi eljárással kapcsolatos információk

A szakra a jelentkezés elektronikusan zajlik. A részleteket lásd a https://www.felvi.hu honlapon vagy a https://btk.unideb.hu „Felvételizőknek” menüpontja alatt. Ugyanezeken a honlapokon lehet tájékozódni a megszerezhető többletpontokról is.

A felvételi jelentkezési lapon csak a szakra lehet jelentkezni. A választott első (B) és második (C) idegen nyelvről később kell nyilatkozni. (Egyszerre azonban majd csak egy B és egy C nyelvre lehet jelentkezni, illetve felvételt nyerni.)

A felvételi vizsga részei

A felvételi írásbeli vizsgából áll, amelyen a felvételiző bármilyen nyomtatott szótárt használhat. A felvételire szótárt a jelentkezőnek kell magával hoznia, azt az egyetem nem tud biztosítani. A felvételi vizsgán összesen 75 pont szerezhető.

első idegen nyelvről magyarra (B-A) – 30 pont
második idegen nyelvről magyarra (C-A) – 15 pont
magyarról első idegen nyelvre (A-B) – 30 pont

A fordítandó szövegek általános témájú, nem szaknyelvi szövegek. Terjedelmük: 240-280 szó.

A felvételi vizsga várható időpontja:  2015. június hónap első fele

A képzés vezetői

A szakfelelős oktató:
Prof. Dr. Bényei Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet)

A fordítói szakirány felelős oktatója:
Dr. Csatár Péter, egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet)

Kapcsolat

A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre írhatják meg: csatar.peter@arts.unideb.hu

Olvasnivaló a fordító és tolmácsképzésekről

Last update: 2023. 10. 19. 09:15